PUBLIZITATE SEXISTARI BEGIRA

Hurrengo ariketan egin beharrekoa 15 iragarki ikustea eta publizitate sexista den ala ez aipatzea. Eta horrela den antzemateko Emakundek ematen dituen jarraibideak erabiliko ditut, eta sexismoa ez denean diodanean, jarraibide hauek erabili ditudalako eta betetzen dituelako izango da.

  • Emakumeen aukerak eta espazioak mugatzen dituzten iragarkiak.
  • Emakumeak gizonezkoen menpeko erakusten duten iragarkiak.
  • Etxeko lanak emakumeen lan exklusibotzat agertzen dituzten iragarkiak.
  • Etxeko lanak parodiatzen dituzten iragarkiak.
  • Gorputza edo gorputzaren atalak saltzen den produktuarekin konparatzen dituzten iragarkiak inolako harremanik izan gabe.
  • Adituen ahots bakarra gizon batena denean.
  • Emakumeen edertasuna aitzakirik gabe handiesten den iragarkietan.
  • Bi sexuei erreferentzia egiteko genero maskulinoa bakarrik erabiltzen duten iragarkiak.

Iragarkiak anuncios.com etik hartu ditut. Azkenaldiak telebistan ikusi ditzakegun iragarkiak dira. Jarraian iragarki hauek aztertuko ditut Emanduken jarraibideak erabiliz.


1.-HAGGEN-DAZS Spot - 'Vanilla'

Izozki marka honek egindako iragarkian, aipagatu beharra dago, ez dela emakume bat ere ez agertzen. Emakunde emakumetan gizonen berdintasuna bultzatzen du. Bi pundu edukiko nituen kontuan. Alde batetik, adituen ahots bakarra gizona batena dela; eta beste aldetik, bi sexuei erreferentzia egiteko genero markulinoa bakarrik erabiltzen duen iragarkia dela, izozkia nola egiten duten azaltzeko, bakarrik genero maskulinoa erabiltzen dute.

àhttp://www.anuncios.com/television/nuevos-anuncios/1048637012501/haagen-dazs.1.html

2.- BARCELÓ HOTELES Spot - "SuperSummer Azul"

Iragarki hau ikusita, ez dela publizitate sexista esan dezakegu. Irudi zentraltzat gizon batenarena da. Baina, ez dago generoen arteko desberdintasunik, emakumearen irudia ere ateratzen baita, eta bere ahotsa ere (kantua) entzuten baita.

à http://www.youtube.com/watch?v=XmsVy31rWBo

3.- DULUX Spot - 'Dulux Walls'

Guztion arteko lana proposatzen da spot honetan. Denak denen artean lan eginez nahi duguna lortu dezakegula. Emakumean, gizonak, zaharrak, gazteak, umeak… ez dago sexismoa inondik ere ez.

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048598012501/dulux.1.html

4.- 11822 Spot - “Niña”

Honetan ere ez, ez dago genero sexismorik. Emakume batek produktu hau erabiltzean nolako onurak izan dituen kontatzen du.

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048595012501/11822.1.html

5.- MTV Spot - 'Shto, Chobi y Spooky'

Iragarki honen protagonistak bi gizon gazte dira. Bertan emakumerik ez bada agertzen ere, ez nuke sexista denik. Bi gazte hauek telebista aurrean daude futbol partidu bat ikusten. Futbol-saleen artean emakumeak badaude ere, gehiengoa gizonak dira. Honen ondorioz uste dut talde hau adierazteko argiagoa dela gizonen irudia. Hala ere, taldea handiagoa izanez gero, emakumea agertu beharko liratekela bai uste dut

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048599012501/mtv.1.html

6.- NBA Spot - 'Unity'

Oso originala iruditu zait iragarki hau. Gendearen komentarioen bitartez abesti bat sortzea. Aurreko bostak bezala, ez dut uste sexita denik; nire uste zeta Emakundeek ematen dituen jarraibideekin.

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048569012501/nba.1.html

7.- AMBAR Spot - 'No son unas botellas cualquiera'

Iragarki honetan ere futbolari erreferentzia egiten zaio, eta kasu honetan gizon bakarrarengatik errepresentatua dago. Iragarkiaren produktua botila bat da, eta honen “ezaugarriak goraipatzen” ditu (botilarenak baino, pertsonaiarenak). Honetan ere ez dago sexismo arraztorik.

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048567012501/ambar.1.html

8.- TURISMO A LA RIOJA Spot – “Paisaje”

Iragarki oso ona iruditzen zait, mezu ona, ondo transmititua… eta sexismorik ez, inolaz ere ez.

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048526012501/turismo-rioja.1.html

9.- NIKE Spot - 'Write the future'

Berriz ere fubtola erabiltzen da publizitatean. Kasu honetan futbol-saleen irudia agertu beharrean, futbolarien irudia agertzen da zuzenean. Markak nahi duena da, bere irudia futbolari oso onekin lotzea, ondo eginda dagoen lanarekin. Ez dago sexismorik ere iragarki honetan, baina, emakumeen irudia agertzea ondo egongo litzatekeela uste dut, bakarrik gizonezkoak diren kirolariei egiten baitie erreferetzia, eta emakume kirolariak daude ere, bere arloan oso onak direnak. Hala ere, esan dugun bezala, Emakunderen jarraibideak hartuz, esan dezakegu iragarki hau ez dela sexista.

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048532012501/nike.1.html

10.- MULTIOPTICAS Spot - “El logomundo que estabas esperando”

Talde asko agertzen dira bertan, emakumeak, gizonak, langileak, modeloak, gazteak, helduak, zaharrak, umeak, dantzariak, kirolariak… (bitxikeri bezala komentatzea denak oso ederrak direla). Honen ondorioz diogu ez dagoela hontan ere sexismo arraztorik.

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048591012501/multiopticas.1.html

11.- EL SER CREATIVO Spot - “21 minutos”

Hasiera batean ez da emakumerik agertzen, hala ere, bigarrenean, emakumeak eta gizonak agertzen dira, igualak bezala. Hau da, berdintasuna agertzen da iragarki honetan. Horregatik honetan ere diogu, iragarki ez dela sexista.

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048443012501/creativo.1.html

12.- FIAT Spot - 'Brainstorming'

Ez da sexista. Ez da emakumearen eta gizonaren irudirik agertzen, ondorioz ez da bien arteko berdintasunaren aurka egiten. Sexuaren erabilera dago, baina kasu honetan (sexua erabili eta sexista ez izan oso kasu gutxitan ikusten da) ez du beste gehienetan bezala emakumearen gorputza erabiltzen.

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048493012501/fiat.1.html

13.- EL CORTE INGLES Spot - Summertime”

Emakumeak agertzen dira bakarrik, emakume gazte eta pompoxak; erropa saltzen. Hala ere uste dut jarraibideak jarraituz, ez sela sexista. Arropa saltzeko emakumeen gorputza erabiltzen du, baina muga pasa gabe.

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048529012501/corte-ingles.1.html

14.- CEPSA Spot - “Este país está loco por la Roja”

Espainiako selekzioaren iragarki bat da, laugarrenez futbolarekin zerikusia duen iragarkia. Herritxo bateko biztanleak agertzen dira: itsuia, polita, gaztea, zaharra, dendaria, jubilatua… Esan dezakegu argi eta garbi sexismoa ez dela inondik ere ez ikusten.

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048408012501/cepsa.1.html

15.- GALLO Spot - “Gourmet”

Baliteke iruditzea iragarki hau sexista dela Emakunderen jarraibideak erabilita. Baliteke pentsatzea iragarki hontan etxeko lanak emakumearenak bakarrik direla dioela. Baina ez dut uste sexista denik. Ez du emakumearen gorputza ezertarako erabiltzen, ez da emakumea gizonaren menpe agertzen, ezta etxeko lanak parodiatzen… emakume baten irudia (ezaguna) erabili dute, ez dago besterik. Eta gaitera, “Gallo”k egindako beste iragarki batzuk ikusi ondoren esan dezaket beste mezuetan ere ez dala sexismorik agertzen.

àhttp://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048531012501/gallo.1.html

Aztertutako 15 iragarki hauetatik bakarrik lehengoa da sexista jarraibideak erabilita. Hala ere aipatu beharra daukat, ez dela ondorio hau guztiei extrapolatu behar, iragarki sexista asko ere existitzen direlako, baina kasu honetan wrb-orrialde honetatik lehenego 15etik bakarrik bat aurkitu dugu.

publizitatea: entretenimendua edo salmenta tresna?


Testu honek dioenez, espainiako %90ak uste du publizitatea kopurua handia dela. Baina era berean Alberto Sainz Galik dio biztanle hauek ez dutela saturazioa dagoenik publizitateari dagokionez.

Ez nago bat esaten duenarik, baliteke erratua egotea, baina nik behintzat ez dut horrela ikusten; eta nire inguruan ez dut bera ikusten. Beharbada kontuan eduki behar da Testua 2003.urteko dela, eta honen ondorioz datuak ere 2003.urtekoak direla. Baliteke desfasatuak eta zaharkituak egotea gaur egun. Seguruenik egun datuak desberdinak izango liratekeela.

Nire iritziz, gaur egun bizi dugun publizitatearen saturazioaren ondorioz, erangikortasuna murriztuz doa denbora pasa ahala. Publizitatearen inpaktuei eginal gaude jada, gure amak logela txukun dezan esaten digan moduan: bai amaaa!! Eta gero gogoratu ere ez zer esan digun. Edota telebistako Los Simpson marrazki bizidunetan, Marge etxetik doanean eta Homer-eri esaten dionean zer egin behar duen. Ondoren zer gertatzen da? Berehala ahastuta. Ezaugarri honek dio, ez dela eraginkorra. Hala ere ez da beti horrela gertatzen, eta horretarako, zerbait adierazgarri eta desberdina izan behar du. Adibidez aurretik MIXTA iragarkiei buruz hitz egin dugu. Desberdinak dira, ez dute produktuaren ezaugarririk aipatzen, ez dute produktuaren ezer ere ez azaltzen eta saltzen. Mezu dibertigarri eta umoretsu bat jartzen dute. Ondoren, iragarkiaren amaneran bere produktuaren izena eta produktua bera jartzen dute.


Mezu bat eta produktua lotzen dute, bata bestearekin zerikusik ez duena alegia.

Iragarki nabarmenak egin beharra dago askotan, ikuslearengan heltzeko. Honek eraginak ditu mezuan, nola ez. Mixtaren adibidea garbia izan da hau ulertzeko. Gaur egun mezu bat bidaltzen da, eta ondorez produktuarekin lotzen da. Eta gehienetan, mezu hori ez du zerikusirik produktuarekin. Edota mezuak idazleak esan bezala kontakisunak bihurtzen dira. Publizitatea aldatuz doa gai hori dagokionez. DEIGARRIAgoa bihurtzen ari da publizitatea. Hainbeste saturazioren ondorioz, besteengatik nabartzeko nahian, deigarritasuna bilatzen dute iragarle eta agentziek. Iragarkiaren mezua aldatu da dagoeneko. Salmentan dago helburua eta ez entretenimendua. Entretenimendua salmenta areagotzeko tresna baino ez da.

Idazleak dio, publizitateak gehiago entretenitzen du saldu baino. Egia da oraingo publizitatea iraganekoa baino entretenigarriagoa dela. Aldaketa hau publizitate kopurua handiaren ondorioz eman da. Aurretiaz esan dugun bezala, desberdintze ezaugarri horren bila dabiltza, eta ikuslearen arreta lortu nahiean.

Ez dut uste planteatu diguten moduan galderan, idea honek zalantzan jartzen duen publizitate jardunean sormenari ematen zaion garrantzia. Oraingo eraginkortasuna ez da iraganeko kopuru berdinekoa. Baina ezinezkoa da.

Gaur egun dugun saturazio ez da lehen genuena. Egun dugun publizitate kopurua ez da lehen zegoena. Honen ondorioz, ergankortasuna behera egin badu, ezin dugu pentsa gauzak oso oker egiten dutelako dela. Baliteke puntu bat izatea, baina nire ustez eraginkortasun horren jaiskeraren arrazoi nagusia, esan bezela, publizitate kopuruaren handitxean datza.

Legedia ez betetzearen arrazoiak oso garbiak daude, testu berean azalarazi ditu Alberto Sanz-ek. Komunikazio medioari ez zaio importa isun bat ordaintzea. Puntu hortara ailegatzeko eduki dituen irabaziak handiagoak izando baitira. Hau da, ordaindu beharreko isuna, iragarkiak jartzearen ondorioz lortutako irabaziak baino aaaaskoz txikiagoa izando da.


Azkenik, Alberto Sanz Gali-k eginiko aipamen bati erreparatu beharra daukat, nire atentsio deitu baitu:

“con tanto programa del corazón y tanta telebasura, muchos de los spots publicitarios son en producción, realización y entretenimiento, infinitamente mejores que cualquiera de los programas que actualmente hay en las parrillas”

Barregura ematen dit esaldi hau irakurrita. Egi biribila dio idazleak. Bakarrik puntu bat gehitu beharra daukat. Egia badio ere, gaurko publizitateak produkzio, erlazio, entretenimendu eta askoz hobeagoak direla ere, momentu hontan telebistan ematen diren telesail-telebasurak baino; programa horiek egiteko, eta “famatu” horien istorio hain “interesgarriak” sortzeko ere, irudimen ikaragarria eduki behar da.

Iragarkien elementuak aztertuz:Klasean 10 spot aztertu digutu. Orain telebistan kanpaina aurrrera daramatenak dira konkretu, hurrengoak:

1. Surfer, Toyota

2. Deseos, Iberostar

3. Nos dejaremos la piel, FC Barcelona

4. Paraiso, Mahou

5. Los celtunis, Leche Celta

6. Estas en casa, EITB

7. Lavadora, El Corte Ingles

8. Maletas, 11888

9. Emilio Tucci, El Corte Ingles

10. Tall trea avoleye, Guggenheim

Iragarki guzti hauek ezaugarri asko dituzte komunean. Ikusi dugunez, publizitatearen gehiengoak era berdinak erabiltzen dituzte. Funtsionatzen dituzten irgarkiak erabiltzen dituzte, erfortsu gutxi egin eta ahalik eta eraginkortasun handien lortzea dute helburu. Honen onodioz gutxi ikertzen dute era berriak aurkitzean.

Hamar iragarki hauen konparatuko ditugu orain:

Emozionala ala arrazionalak diren konparatuz gero, gehiengoa emozionalak direla ikus dezakegu,

Umorea asko erabiltzen da ere, baina erdi erdi daude proportioz, bost umorea erbiltzen dute, eta bostek ez.

Ez dira didaktikoak izaten normalean. Hamar hauetatik 11888 iragakia ez dugu didaktikotzat eman, baina didaktikoa izateko ezaugarri gutxi batzuk ditu.

Iragarki guztiek musika erabiltzen dute, fondo bezela normalean. Badaude gingelak erabiltzen dituzten iragarkiak, baino oso gutxi dira. Konparaketa honetan berriz desberdintzen dena 11888ko iragarkia da. Fondoko musika eta jingela erabiltzen ditu.

Ospetsuak erabiltzea rea oso normala izaten da. Hamaika iragarki aurki ditzakeguz ospetsu baten inguruan egiten direnak.

Ahotsa ere askotan agertzen de zerbait da. Normalean Off-ahotsa agertzen da, eta gizona izaten da askotan ez bada ia gehienetan. Hauetatik bakarrik bat dugu non off-ahotsa emakume batena den. Ezaugarri hau adibidez, ez nintzen inoiz berataz perkatakatu. Ikertutako hamar iragarki hauetatik, bederatzik erabiltzen dute.


Bai, dagoeneko amaitu dugu iragarki hauen elemtuen azterketarekin. Egia esan ez naiz asko harritu askok ezaugarri beretzuak izanda, eta gehineak antzekoak direla ikusita. Hasiera batean apaitatu dudan bezala, klitze eta era berak erabiltzen dira, hasiera batetik funtzionatzeko posibilitate handiak baitute. Moduak ez dira aldatzen, ez da ikertzen zein formula berri ere eraginkorra izan zezakeenik, ez du merezi.

Hamar iragarki hauetatik batek deitu du nire arreta, 11888koa, bestetatik desberdinetzen duen ezaugarriak baititu. Baina ez da oso berritsua.

Modan daude egun jingeletan oinarritutako publizitatea. Non jingela iragarkiaren ezaugarri zentrala bezala agertzen da. Milaka daude horrelakoak. Hona hemen lista txiki bat:

· http://www.youtube.com/watch?v=I19alw8ffbs

· http://www.youtube.com/watch?v=HV6Rq3zLKNI&feature=related

· http://www.youtube.com/watch?v=Y9R0pcKvml0&feature=related

· http://www.youtube.com/watch?v=YYd2p3WvJU8

· http://www.youtube.com/watch?v=v1wril4v7-U

· http://www.youtube.com/watch?v=NX5wuxF6aLQ

·

Beste gauza askorekin gertatzen den bezala (arropak, kotxeak, janzkerak…) moda bat baino ez dela uste dut. Orain ere moda berri bat dago publizitatean, gorroto dudana. Pertsona geldirik egonda, fraim desberdinen bidez, objetuak aldatuz, pertsona hegaka, edo beste zenbait gazua egiten ari dela dirudi. Orain dela pare bat urte hasi zen, eta badirudi formula hori eraginkorra izan zela, eta orain askok erabiltzen dute. Ez dago desberdinatasunik, bakoitzak bere produktua publizitatzen du, eta mezua desberdina izando da. Baina formula bera da. Azkenean oso ERREPIPAKORRA bihurtzen da publizitatea nire ustez, argumetuak emanda dadude dagoeneko.

post-testaren EMAITZAK

Aurretiaz azaldutako inkesten gogoeta egingo dugu orain. 121 erantzun lortu ditugu. Arrakasta handia izan duela ikus dezakegu. 100 erantzun dohain emoten dizkigute, hortik aurrera ordaindu beharra daukagu. Hone ondorioz edukitako lehenengo 100 inkesten erantzunak izango ditugu kontuan bakarrik.

%33a gizonen erantzunak izan dira, eta %67a emakumeak. Ez diogu garrantzi askorik emango datu honi, baliteke bi neskak izatean, gure lagunene artean emakume gehiago izatea eta boluntario izatera prestatuago egotea.

Ia %60ak egunero 0 eta 2 ordu bitartean ikusten du telebista. Bi eta lau ordu bitartean ikusten duen kopurua %23a da. Ez duena ikusten %12 (gure xede-taldea gazteak izanda, nire ustez emaitza honetan Interneten erabilpena garrantzia duela, nolabait desplazatua geratu da telebista, hemen berdina ikusi dezakegulako eta askoz gehiago, eta nahi dugun momentuan). Eta %6ak dio lau ordu baino gehiago ikusten duela telebista, asko ezta?

Gehiengoei azpergarria iruditzen zaie publizitatea, eta zapping-a egiten dute. Ez dute uste interesgarria denik; ezta errealista eta interesgarria denik.

Ea iragakirik gogoratzen duten galdetzerakoan, 27k mixten iragarkiak gogoratzen dituztela diote. Eta hori jakin gabe oraindik inkesta mixtaren inguruan dela. Hori zer esan nahi du? Momentuz gogoratzen dutela, eta hasteko eraginkorra izan dela esan dezakegu datu honi begiratuz gero. Eta garagarodoen inguruko iragarkirik ikusi duten azken aldian, askok ere mixta aipatu du.

Inkestatuari orotizeko laguntza gehiago emanez, garagardo marka batzuk eman eta zein ikusi duten telebistan galdetzen diegu. Hauen artean gehien ikusitakoen artean Heineken, Voll Damm, Mahou eta San Miguel daude. Porportzio beran bat gai honi buruz bat ere ez ikusi ez dutenak daude ere. Eta era berean, beste garagargo bati buruzkoa ikusi dutenak. Ara non sorpresa!! Garagardo desberdinene artean gehien jarritakoa MIXTA. Zer esaten digu datu honek? Ez dutela Mahorekin lotzen askok (%62ak alegia), marka independientea dela uste baitute.

Mixtaren kanpainari buruz galdetzerako orduan, %32ak dio ez duela bat ere ez ikusi, eta beste datu guztiak gutxi gora behera berdinak dira. Inkestako erantzunak ea fidagarriak diren jakiteko, inkestatuak ez dakitenez asko kanpainari buruz, lau iragarki daudela esan diegu, bat asmatuz (Ciegox). Inkestek errore txikia dutela aipatu beharra dago, 3k gezurrezko iragarki hori ikusi dutela esan baitute.

Gustuz normalak eta gorantzko iritzia eman dute iragarkien inguruan.

Produktua ezaugarri batzuekin lotuz gero, hauek dira emandako emaitzak:Gehiengoak gazteen inguruko ezaugarrari positiboak direla esan dezakegu: humorea, jaia, uda, gaztearia. Eta ez negua, seriotasunarekin...

Erantzun gehienak 18 eta 25 urte bitarteko pertsonak izan dira. Ondo, justo nahi genuena.

Erantzun guzti hauen kontuan izanda, kanpaina eraginkorra izan dela esan dezakegu. Gazteei zuzendutako iragarkiak, beraikein lotzen dute produktua. Gogoratzen dute ia gehiengoa. Eta hori bakarrik ez, dibertigarria dela uste dute. Hau da, produktua zerbait dibertigarria eta humoretsuarekin lotzen dute, berataz gogoratzean, ezaugarri onetan pentsatzen dute.

post-test - MIXTA!


MIXTA kanpaina momentu hontan telebistan daukagu, apirilean hasitakoa. Post-testa kanpaina honena egitea oso interesgarria iruditu zaigu bere irakargiengatik oso ezaguna den garagardoa baita, eta gazteei zuzendutakoa delako hastu dugu. Publicis agentziak sortutakoa da.

Hiru iragarki desberdinetan oinarritzen da kanpaina: Disecadox, Intermitentex eta Nombrex.

Goikoa adibidez, Intermitentex-en fraim bat da. Guztiak youtuben ikusi daitezke aurretik esandako izenak jarriz.

Kanpaina honen eraginkortasuna nertzeko egingo dugu post-testa, gogoragarria den, irudi ona ala txarra ematen duen, ulertzen den… Gure xede taldea Euskal Autonomi Erkidegoko eta Nafarroako gazteeak izango dira, 18 eta 30 urte bitarteko jendea.

Inkesta egiteko orduan, encuestafacil.com erabili dugu. Inkestak egiteko bide erraz eta azakarra.

Inkesta bi bide desberdinengatik banandu ditugu, biak Interneten bidezkoak. Alde batetik email bidez (ez du arrakasta handirik lortu); eta beste alde batetik, Tuenti-tik. Evento berri bat sortu dugu, non jendeari inkestan parte hartzeko gonbidapena egiten zen. Gure lagunei bidali diegu, konutan edukiz legua eta edadea.

Kanpainaren datu zehatzak:

Agentzia: Publicis Comunicación España
Iragarlea: Grupo Mahou San Miguel
Produktua: Cerveza
Marka: Mahou Mixta
Sektorea: Bebidas
Bezeroaren kontaktuak: Eloisa Ochoa, Carmen Cano, Isabel Castillo, Blanca Gispert y Marta Díaz
Kreatiboen zuzendari orokorra: Macelo Vergara, Fabio Mazía y Santiago Lucero
Kreatibo taldea: Sito Morillo, Óscar Martínez y Néstor García
Producer: Ricardo San Valentín
Kuenta taldea: Julien Fel y Federico Fernández
Media agentzia: MPG
Planifikazio taldea: Carolina Muñoz y María Canosa
Produktora: Publicis
Soinu estudioa: Sonomedia
Hizlariak: Paco Poveda y Sito Morillo
Postprodukzio estudioa: Dalton’s
Argazkigitza zuzendaria: Mischa Lluch

Inkesta:

*1. ¿Cuántas horas dedicas a ver la televisión al día?

No veo la tele

Entre 0 y 2 horas

Entre 2 y 4 horas

Más de 4 horas

*2. ¿Qué actitud tienes frente a la publicidad?

1.Mucho

2.Bastante

3.Normal

4.Poco

5.Nada

Me aburre

Me parece interesante

Es realista

Es sincera

Hago zapping

*3. ¿Recuerdas algún anuncio visto en la televisión esta última semana?¿Cual, cuales?

4. ¿Cuales recuerda de cervezas?

*5. De las siguientes marcas de cerveza ¿Recuerda haber visto algunas anunciadas en televisión la última semana?(marca todas las opciones que consideres oportunas):

No he visto ninguno

Heineken

Voll Damm

Mahou

San Miguel

Coronita

Desperados

Keler

Otro (Por favor especifique)

6. ¿En pocas palabras podrías describirnos el/los anuncio/s de cerveza que recuerdas especificando la marca anunciada y las características generales del anuncio?

*7. ¿Con qué marca de cerveza asocias Mixta?

Voll Damm

Heineken

Keler

Salomé

San Miguel

Coronita

Desperados

Mahou

Otro (Por favor especifique)

8. ¿Recuerdas algún anuncio de Mixta?¿Cuál/cuales? Describelos:

*9. En las últimas semanas Mixta a llevado a cabo una nueva campaña publicitaria, con diversos anuncios de televisión. ¿Recuerdas alguno de los siguientes? (marca todas las opciones que consideres oportunas):

No he visto ninguno

"Disecadox”: el castor que le pica la espalda

"Ciegox": el elefante borracho

“Intermitentex”: el delfín que no es marinero

“Nombrex": el cien-pies

*10. ¿Te ha/n gustado?

Mucho

Bastante

Normal

Poco

Nada

*11. Con cual de las siguientes características unes la cerveza Mixta (marca todas las respuestas que consideres oportunas):

Seriedad

Diversión

Juventud

Confianza

Humor

Responsabilidad

Fiesta

Poteo

Verano

Invierno

Otro (Por favor especifique)

12. ¿Eres consumidor de cerveza?

Todos los días

Entre 2-4 veces a la semana

Entre 5-8 veces al mes

Nunca

*13. Edad:

*14. Sexo:

Mujer

Hombre

Maddi Monclús eta Janire Quintairos